Danh mục

 

Thống kê

Xem trong ngày:184.303
Xem trong tháng:1.360.960
Số truy cập:111.438.634

Lịch vạn liên

Bạn đang xem trong danh mục: Xây dựng, nội thất
STT Tiêu đề rao vặt Ngày rao Nơi rao
1 Lưới trám trát tường chống thấm 6x12, 10x20 - niềm tin của mọi công trình %%%%%% (15000) 8h17-15/01 Hà Nội
2 Lưới dập giãn, Lưới XG hàng đen, mạ kẽm: 19, 21, ...41, 42, 44 %%% (22268) 8h13-15/01 Hà Nội
3 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào D5a50x100, D6 a50x150,... !!^! (15113) 7h32-15/01 Hà Nội
4 Lưới B40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... khổ lưới đa dạng .*$. (21862) 7h27-15/01 Hà Nội
5 Chuyên ống nhựa lõi thép áp lực cao, dẫn xăng dầu, hóa chất $$$ (53178) 7h18-15/01 Hà Nội
6 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào D5a50x100, D6 a50x150,... %*$.% (31694) 3h21-14/01 Hà Nội
7 Lưới thép hàn D4 ô 100, ô 150, ô 200 dạng cuộn đổ sàn bê tông %*$. (93794) 2h13-14/01 Hà Nội
8 Thi công hàng rào dây thép gai hình dao D35, D45, D60,... $*$. (69470) 2h10-14/01 Hà Nội
9 Lưới trám trát tường chống thấm 6x12, 10x20 - niềm tin của mọi công trình !*$. (68580) 2h04-14/01 Hà Nội
10 Lưới thép hàn mạ kẽm D3 a50x50- khổ 1m, 1.2m, 1.5m .*$. (29985) 1h58-14/01 Hà Nội
11 Lưới trát tường ô vuông - Niềm tin vững chắc cho mọi công trình ### (57479) 1h52-14/01 TP HCM
12 Lưới thép hàn D4 ô 100, ô 150, ô 200 dạng cuộn đổ sàn bê tông .*$.. (155205) 3h51-13/01 Hà Nội
13 Hàng rào lưới thép D5, D6, D7,... gập 1 đầu, gập 2 đầu %%% (142714) 3h45-13/01 Hà Nội
14 Hàng rào mạ kẽm sơn tĩnh điện, hàng chấn sóng ô 50x100, 50x150, 50x200,... $$$ (224997) 3h25-13/01 Hà Nội
15 Lưới B40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... giá ưu đãi tốt %%% (147358) 3h16-13/01 Hà Nội
16 Chuyên ống nhựa lõi thép áp lực cao, dẫn xăng dầu, hóa chất .... (157789) 3h05-13/01 Hà Nội
17 Ống cao su mành thép, ống thủy lực 1 lớp, 2 lớp, 4 lớp mành thép %*$.% (204823) 2h11-07/01 Hà Nội
18 Ống hút bụi Pu lõi thép mạ đồng- hỗ trợ mọi máy móc !!^! (197189) 2h08-07/01 Hà Nội
19 Ống dây hơi nén khí PU- hàng sẵn kho !!!!! (267446) 2h04-07/01 Hà Nội
20 Chuyên ống nhựa lõi thép áp lực cao, dẫn xăng dầu, hóa chất !!^! (231553) 2h00-07/01 Hà Nội
21 Cung cấp ống cao su bố vải áp lực 10 bar, 20 bar, hàng sẵn kho *^$.* (90534) 4h13-06/01 Hà Nội
22 Dây hơi nén khí Pu, Sang A, Puma, Kaily,.... hàng có sẵn kho **** (82697) 4h05-06/01 Hà Nội
23 Lưới thép hàn mạ kẽm D3 a50x50- khổ 1m, 1.2m, 1.5m %%% (82222) 4h00-06/01 Hà Nội
24 Ống hút bụi Pu lõi thép mạ đồng- hỗ trợ mọi máy móc *** (106355) 3h55-06/01 Hà Nội
25 Lưới B40 mạ kẽm a50x50, 60x60, 70x70,... khổ lưới đa dạng .*$.. (168409) 3h39-06/01 Hà Nội
26 Lưới thép hàng rào chấn sóng, cột trái đào D5a50x100, D6 a50x150,... !*$.! (209614) 3h12-05/01 Hà Nội
27 Lưới thép hàn D4, D5, D6,... đổ sàn, dạng tấm - Nhật Minh Hiếu .*$.. (234809) 3h34-04/01 Hà Nội
28 Hàng rào lưới thép mạ kẽm sơn tĩnh điện- Nhật Minh Hiế !!^! (177350) 3h29-04/01 Hà Nội
29 Lưới thép hàn mạ kẽm D3 a50x50- khổ 1m, 1.2m, 1.5m- rào chắn ngăn kho $*$. (181595) 3h25-04/01 TP HCM
30 Lưới trám trát tường chống thấm 6x12, 10x20 - niềm tin của mọi công trình !!^! (159931) 3h22-04/01 Hà Nội
31 Lưới thép hàn D2 hàng mạ, ô 25x25, ô 50x50 dạng cuộn $$$$$ (209276) 7h16-30/12 Hà Nội
32 Hàng rào lưới thép D5, D6, D7,... gập 1 đầu, gập 2 đầu .*$.. (329296) 7h14-30/12 Hà Nội
33 Lưới dập giãn, Lưới XG hàng đen, mạ kẽm: 19, 21, ...41, 42, 44 dạng tấm .*$.. (225004) 7h01-30/12 Hà Nội
34 Thi công hàng rào dây thép gai hình dao D35, D45, D60,... $$$$$ (457720) 7h37-25/12 Hà Nội
35 Lưới trát tường ô vuông - Niềm tin vững chắc cho mọi công trình .*$.. (352363) 7h33-25/12 TP HCM
Số trang: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 |

Đăng nhập

Email
Mật khẩu
       

Nhà tài trợ

© 2009 C.O.I Corporation. All rights reserved. Designed by C.O.I